Sprężarki dla przemysłu – sprężarka bezolejowa

Nowoczesny przemysł stawia coraz surowsze wymagania odnośnie technologii wytworzania detalu. Znacząca cyfra firm zajmujących się produkcją jest pod stałym nadzorem w kwestii sposobu wyrobu komponentów. Tak na przykład coraz większe wymagania stawiane są odnośnie używanej na zakładzie sprężarki. Bezolejowe powietrze jest coraz w znaczącej liczbie sytuacji wymogiem stawianym przedsiębiorcom.

Nowoczesne procesy technologiczne same w sobie wymagają zastosowania sprężarek bezolejowych. Powietrze pozbawione oleju jest bowiem nie tylko czystsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Sprężarka bezolejowa jest komponentem coraz zazwyczaj stosowanym też ze względu na jej korzystny wpływ na środowisko. Użycie tego typu sprężarki daje możliwość uniknąć obowiązku utylizacji filtrów i samego oleju. Koszty powiązane z ich utylizacją to kolejny detal, który ogranicza sprężarka bezolejowa. O ile o kosztach mowa, warto mieć na uwadze także o mniejszym zużyciu energii, jakim cechują się wymienione sprężarki. Spowodowane jest to brakiem strat ciśnienia w procesie filtracji.

Powietrze ze sprężarek bezolejowych jest czystsze, a dzięki temu ma możliwość być wykorzystywane w wielu dziedzinach. Należą do nich między innymi: przemysł elektroniczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł tekstylny czy spożywczy.

Mając na uwadze na zwiększone bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju sprężarki znajdują one również wykorzystanie w: przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle energetycznym, automatyce, a także w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Sprężarka bezolejowa dzięki swoim widocznym zaletom cieszy się zatem coraz większą popularnością.