Serwis z wiadomościami online

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem treści krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one też. Dodatkowym źródłem edukacji o świecie jest z pewnością Internet. Nie brakuje w nim portali, których zasadniczym celem jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą mieć bardzo różny charakter. Mogą posiadać zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą także mieć wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać tylko wydarzenia właściwe dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko gdy ukazują się w serwisach ogólnokrajowych. Ich problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wówczas wiadomości dnia dla Warszawy będą zupełnie inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez przeważnie węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się w wielu sytuacjach osoby z nim związane. Niedużo prawdopodobne jest, by mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To oczywiście może się zdarzyć, ale bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają treści o świecie i państwie za pośrednictwem Internetu. Cały czas wielu ludzi kategorycznie chce relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja miesięczniki czy tygodnika. Tak czy inaczej i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami wiedzy o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i kilka innych.

Więcej: biznes.

0 comments