Laboratorium materiałów budowlanych

Zdecydowana większość ludzi niezwiązanych z branżą budowlaną zwyczajnie nie wie, czym zajmuje się laboratorium materiałów budowlanych. To miejsce wyposażone jest w podstawową normową aparaturę, najnowocześniejsze urządzenia oraz dodatkowo sprzęt kontrolno-pomiarowy. Pozwalają one m.in. badanie materiałów, surowców i wyrobów budowlanych pod katem ichniejszym zgodności z założeniami następujących standardów: PN- czyli polskie normy , a oprócz tego PN-EN-normy europejskie o statusie krajowym, polskim.

Badania złóż geologicznych z powodzeniem można przeprowadzić w laboratorium materiałów budowlanych. Dzięki najnowocześniejszemu sprzętowi dokonuje się tu analizy nie tylko cech mechanicznych, jak też fizycznych i chemicznych takich materiałów w jaki sposób m.in..: kruszywa, materiały kamienne, mineralne spoiwa budowlane (w tym cement ), spoiwa gipsowe i wapno budowlane. Warto zaznaczyć, że można przeprowadzić również badanie również surowców i wyrobów ceramicznych , a oprócz tego tworzyw cementowych, które rozumie się jako beton łatwy, ogniotrwały i beton komórkowy (zobacz badania: badania gruntów).

Dlaczego badania w budownictwie są tak ważne? Niezwykłej precyzji analiz wymaga nadzór budowlany. Para się on nie tylko nadzorowaniem procesów budowlanych, w jaki sposób także ich kontrolą (zobacz: obsługa budowy). Do kluczowych obowiązków tego organu należy też nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego , a oprócz tego wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych przez prawo budowlane. Do najpowszechniejszej kontroli powinno się sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami budowlanymi.

Więcej: badania materiałów budowlanych.